"Grunden för vår rådgivning är förståelse för företagets och ägarens situation."

______________________________________________
 

Sundström & Partners erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning till företag,
styrelser och ägare. Vi genomför företagsförsäljningar och förvärv (M&A)
samt kapitalanskaffningar för våra kunders räkning.

fÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Finansiell rådgivning i samband med försäljning och förvärv av företag eller verksamheter.

Kapitalanskaffning

Finansiell rådgivning i samband med anskaffning av kapital till företag och riskkapitalfonder.

Övrig Finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning i olika frågeställningar inför strategiska och finansiella beslut.