Göran Sundström, MANAGING Partner

Göran har 25 års erfarenhet av finansiell rådgivning med inriktning på huvudsakligen företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, marknadsnoteringar och strategiska finansiella frågeställningar.

Före grundandet av Sundström & Partners år 2001 arbetade Göran med corporate finance i ledande befattningar på några av de större nordiska investmentbankerna så som Alfred Berg Fondkommission, Aros Securities och Nordea Securities. Dessförinnan arbetade Göran bl a på Scania som controller. Göran är civilekonom från Lunds Universitet.

Övriga uppdrag:
- Styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB sedan 2006
- Styrelseordförande i Logitall AB sedan 2012
- Styrelseledamot i Clas Ohlson AB sedan 2014

 

Hans hemmingsson, SENIOR ADVISOR

Hans har bred och omfattande erfarenhet från finansiell rådgivning och kommunikation, entreprenörsskap och företagsledning, styrelse och strategifrågor.

Under cirka 15 år verkade Hans som finansiell rådgivare inom Alfred Berg Fondkommission, egna firman Lommen Corporate Finance och LongAcre Partners som förvärvade Lommen. På LongAcre ansvarade Hans för den skandinaviska verksamheten. 

Inom finansiell kommunikation har Hans varit partner på Hallvarsson & Halvarsson AB, ägare till Intera Interaktiv Affärsinformation, medarbetare hos Broadgate Consultants, New York, samt skribent på tidningen Affärsvärlden.

Som enterprenör har Hans drivit bolag inom vitt skilda områden såsom tillverkning av skogsmaskiner, utveckling av programvara för skidstationer och förvaltning av kommersiella fastigheter. Hans är civilekonom från Uppsala Universitet.

Torvald bohlin, senior advisor

Torvald har nästan 40 års erfarenhet från företagsledande befattningar i svensk och internationell verksamhet.

Torvald har bl a varit VD och styrelseledamot i Aftonbladet, vice VD i Telia, styrelseordförande i ComHem och Eniro, VD och styrelseledamot i Neonet samt styrelseledamot i Tradedoubler.

Som VD och styrelseordförande har han ansvarat för ett antal företagsförvärv och försäljningar, kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Sedan 2006 är Torvald verksam som investerare och styrelseledamot i mindre företag, främst inom IT- och telekomrelaterade verksamheter.

Torvald Bohlin är civilekonom från Linköpings Universitet.