top of page

Vi erbjuder kvalificerad 

finansiell rådgivning till 

företag, styrelser och ägare.

Med förståelse för företagets och ägarens situation.

OM SUNDSTRÖM & PARTNERS

Sundström & Partners erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning till företag,
styrelser och ägare. Vi genomför företagsförsäljningar och förvärv (M&A)
samt kapitalanskaffningar för våra kunders räkning.

 

 

 

Om oss

Sundström & Partners etablerades 2002 och har sedan dess varit rådgivare till bolag och ägare i en mängd situationer och inom olika branscher. Vi har jobbat med bolag och verksamheter inom verkstadsindustri, flyg, skog, hotell, nöjesparker, it, konsulting, resor, media, retail, telecom, tech och mjukvara. Uppdragen har huvudsakligen omfattat försäljning och förvärv samt kapitalanskaffning men också strategisk rådgivning.  Vi har mångårig erfarenhet att jobba med företagsaffärer utifrån olika roller och perspektiv såsom varande rådgivare, företagsledare, styrelseledamot, entreprenör och ägare. Detta ger oss en bredd och ett djup att lösa våra kunders behov. Förståelse för företagets och ägarens situation är grunden för vår rådgivning

 

Under senare år har vi allt mer kommit att jobba med tillväxtbolag främst inom tech och mjukvara. Vi tycker det är stimulerande och spännande att jobba med entreprenörer som vill förändra och förbättra världen. Vi har bl a jobbat med kapitalanskaffningar och försäljningar av bolag som utvecklar och säljer mjukvara som tjänst (SaaS) och erbjuder avancerade lösningar baserat på artificiell intelligens (AI).
 

Ersättningen för vårt arbete består huvudsakligen av ett arvode som utbetalas om och när en affär är genomförd (success fee). En mindre fast ersättning, mile stone baserad, utgår under uppdragets löptid.

Våra tjänster

Tjänster

01/
FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Finansiell rådgivning i samband

med försäljning och förvärv av

företag eller verksamheter.

02/

KAPITALANSKAFFNING

Finansiell rådgivning i samband med anskaffning av kapital till företag.

03/

ÖVRIG RÅDGIVNING

Finansiell rådgivning i olika frågeställningar inför strategiska

och finansiella beslut.

Team

Team

VI SOM JOBBAR I VERKSAMHETEN

Göran Sundström

Managing Partner

Managing Partner

_edited.jpg

Göran har 30 års erfarenhet av finansiell rådgivning med inriktning på huvudsakligen företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, marknadsnoteringar och strategiska finansiella frågeställningar.

Före grundandet av Sundström & Partners år 2001 arbetade Göran med corporate finance i ledande befattningar på några av de större nordiska investmentbankerna så som Alfred Berg Fondkommission, Aros Securities och Nordea Securities. Göran är civilekonom från Lunds Universitet.

Övriga uppdrag:
- Styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia
- Styrelseledamot i Clas Ohlson
- Styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation

Hans Hemmingsson

Senior Advisor

Hans har bred och omfattande erfarenhet från finansiell rådgivning och kommunikation, entreprenörsskap och företagsledning, styrelse och strategifrågor. Hans spenderar också tid på olika engagemang av välgörande ändamål såväl i Sverige som i utvecklingsländer.

Under cirka 15 år verkade Hans som finansiell rådgivare inom Alfred Berg Fondkommission, egna firman Lommen Corporate Finance och LongAcre Partners.  

Inom finansiell kommunikation har Hans varit partner på Hallvarsson & Halvarsson AB, ägare till Intera AB, medarbetare hos Broadgate Consultants, New York, samt skribent på tidningen Affärsvärlden. 

Övriga uppdrag

- Styrelseledamot i Alzheimerfonden

- Styrelseledamot i Ericastiftelsen

- Styrelseordförande i Unikum - Unikt Lärande

Hans_Sundstromopartners_2015_portr%C3%83

Senior Advisor

Torvald Bohlin

Senior Advisor

Senior Advisor

Torvald_Sundstromopartners_2015_portr%C3

Torvald har nästan 40 års erfarenhet från företagsledande befattningar i svensk och internationell verksamhet.

Torvald har bl a varit VD och styrelseledamot i Aftonbladet, vice VD i Telia, styrelseordförande i ComHem och Eniro, VD och styrelseledamot i Neonet samt styrelseledamot i Tradedoubler.

Som VD och styrelseordförande har han ansvarat för ett antal företagsförvärv och försäljningar, kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Sedan 2006 är Torvald verksam som investerare och styrelseledamot i mindre företag, främst inom IT- och telekomrelaterade verksamheter.

Torvald Bohlin är civilekonom från Linköpings Universitet.

Kontakt
bottom of page